Preise 2020:

1. Preis: Barpreis € 2.000,00 Martin Weiss

2. Preis: Barpreis € 1.000,00 Ulrike Ajili

weitere Preise: 2 Förderpreise zu je € 500,00 – Barbara Rieger und Heinz Achtsnit

 

Preise 2019:

1. Preis: Barpreis € 2.000,00 Martin Pritz

2. Preis: Barpreis € 1.000,00 Ulli Klepalski

weitere Preise: 2 Förderpreise zu je € 500,00 – Helga Futter und Keihan Zahipour

Preise 2018:

1. Preis: Barpreis € 2.000,00 Ali Al Taiee

2. Preis: Barpreis € 1.000,00 Claudia Bitter

weitere Preise: 2 Förderpreise zu je € 500,00 Markus Reischl, Roberto Karo